מגזין העיר "רוזמרין" יולי 2008

מגזין העיר "נשים" ספטמבר 2010