הרצאות

  • שבירת מיתוסים על דיאטה ורזון
  • אכילה רגשית
  • כישלון הדיאטה
  • דיאטות – תעשייה המגלגלת מיליונים
  • אכילה מחוברת – ללמוד להקשיב לגוף
  • הפחד ליהנות מאוכל
  • קבלת הגוף מול אידיאל היופי
  • על רעב, שובע ומה שביניהם
  • בעיות אכילה